Sss: čmeláci

Zassslechl jsem něco o čmeláčích náletech na Příčnou ulici. No nevím, nevím, ale podivně to bzučí teď i celým hradem a hlavně ve sssklepení! Cožpak vám nessstačí moje sssyčení?