Sss: výprava

Proběhla výprava do zatopeného lesssa. Díky třem ssslečnám jsssme získali všechny chybějící ingredience a ujisstili ssse, že máme possstup sssprávný. Gratuluju!