Sss: famfrpál oiw

Můj šestý sssmysl mi říká, že sssezóna famfrpálu se plíží hadím tempem. Letko do ssstřehu!