Zmijozelský deň sv. Patrika

My Zmijozelskí máme okrem viac či menej známych kúzelníckych sviatkov a dní dokonca aj muklami uznávané a oslavované dni. Dvoma najznámejšími sú Zelený štvrtok a Deň sv. Patrika. K tomu druhému, ktorí sa na celom svete oslavuje dnes, si povieme niečo bližšie.

17. marec sa, najmä v Írsku a Veľkej Británii, no dnes už na celom svete oslavuje ako Deň svätého Patrika. Muklovia sa v tento deň obliekajú do zeleného, jedia a pijú všetko zelené a v ten deň si doprajú pauzu počas pôstu. Práve toto muklovské šialenstvo však zabezpečuje aj kúzelníkom voľný pobyt bez potreby ukrývania sa. To znamená, že nikomu naše pre muklov tak čudácky vyzerajúce hábity nevadia – je však výhodou, keď ho máte aj vy zelenej farby. Ak aj vám napadlo, že toľko zelenej u muklov smrdí Zmijozelom, nemýlili ste sa! Na koľko bol samotný Salazar angažovaný v zmuklovštení tohto zeleného sviatku, o tom síce presné poznatky nemáme, no i tak vieme s určitosťou povedať, že náhoda pri výbere farby sviatku nehrala žiadnu rolu.

Sv. Patrik, podľa muklovských legiend, bol katolícky kňaz, ktorému sa podarilo preorientovať Írov z pohanstva na kresťanskú vieru. Údajne pri vysvetľovaní Svätej trojice použil ako príklad trojlístok, a ten sa, spolu so zelenou farbou írskej vlajky, stal príznačným pre tento deň. Dúfam ale, že vám všetkým hneď došlo, že táto historka slúži len ako krytie pred muklami a Patrik v skutočnosti žiadnym kňazom nebol. Respektíve, túto funkciu vykonával, ale v skutočnosti bol kúzelníkom.

Tento náš kúzelník Patrik žil v Írsku a bol dobrým priateľom Salazara Zmijozela. Niektorí sa dokonca prikláňajú k teórii, že so Salazarom súhlasil aj v otázkach riadenia našej školy, tieto tvrdenia však nemáme historicky podložené. Čo ale na isto vieme je, že práve skrz tohto priateľstva navrhol Patrik Salazarovi, aby svoju kolej na škole zaodel do farieb zelenej a striebornej. (Niekoho toto tvrdenie možno práve sklamalo, ale dočítajte si do konca.)

Patrikovi sa, ako sme už spomenuli, podarilo v muklovskom svete zaviesť v Írsku kresťanstvo. Vďaka tomuto bol neskôr Patrik vyhlásený za svätého a dňom, kedy ho muklovia uctievajú, sa stal dnešný 17. marec. Svätcov je ale mnoho a nie každý má tak obrovský ohlas ako náš sv. Patrik. A práve tuto sa niektorí nazdávajú, že mal ruky aj Salazar. Sviatok sv. Patrika uctievali v Írsku už v 9. a 10. storočí. Ako vieme z Dějín čar a kouzel, zákon na utajovanie kúzelníkov bol prijatý až v roku 1692. Tým pádom vieme aj to, že v 9. storočí ešte nebolo potrebné, aby boli kúzelníci pred muklami utajovaní a niektorí s nimi mali aj dobré (najmä politické a obchodné) vzťahy. Keďže bol Salazar s Patrikom priatelia, v tento deň preto oslavoval s ním (nenechajte sa zmýliť dátumom smrti Patrika – ten slúži len pre muklov, v skutočnosti žil ešte niekoľko storočí dlhšie). No a keďže verejne oslavoval Zmijozel, ako správny kolejný riaditeľ dovolil aj svojim študentom tento deň slobodne oslavovať. V praxi to znamenalo, že väčšina zmijozelských študentov vo svojich zelených uniformách a ešte zelenejších doplnkoch zaplnili miestne dedinky a hostince. Podľa ich príkladu potom pribúdalo aj stále viac muklov zaodetých do zelenej farby a dnes je Deň sv. Patrika najznámejší práve tým, že celý svet premení na zelený.

Pro HK
Ariana Charlotte Bernadotte

2 komentáře

  1. NaSaŠí Jackson
    23. 3. 2017 (07:55)

    Wow, pěkná legenda, jsem ráda, že už vím, jak to skutečně bylo a nemystifikuji se mudlovskými verzemi!

Komentáře jsou uzavřeny.