S Hadím králem na cestách – Kutná hora.

Proč se tahat někam daleko za hranice když je krása i u nás.
Mám ráda Českou republiku i její krásy. Nejvíce mě ale uchvátila Kutná hora.
Snoubí se tu krása se smrtí. 

Nejkrásnějším místem v Kutné hoře je samozřejmě Kostnice.
Jedná se o hřbitovní kostel Všech svatých. Kostnice je jedním z
nejnavštěvovanějšími památkami Středočeského kreja. Samotná Kostnice se nachází
v podzemní kapli hřbitovního kostela jež byl součástí cisterciáckého opatství v
Sedlci, založen roku 1142.  Podzemní
kaple sedelckého kostela je mimořádně podobná podzemní kapli na jeruzalémském
poli Hakeldama, kde se pohřbívali zemřelí poutníci. V Hakeldamské půdě se prý
lidské tělo rozložilo během 24 hodin proto když podle pověsti jeden ze
sedleckých opatů přivezl z hakeldamského pole hrst hlíny a rozprášil jí na
kláštěrním hřbitově, stal se tento hřbitov takzvaným Svatým polem, nejstarším
ve střední Evropě. Samozřejmě to vzbudilo zájem o to být pohřben na Sedlckém
hřbitově.

Bylo zde pochováno nad 30 tisíc zesnulých po morové ráně a
nad 10 tisíc mrtvých během husitských válek. Hřbitov se zrušil na konci 15.
století a exhumované kosti pohřbených byli poloslepým sedleckým mnichem
seskládány do velkých pyramid.

Ale dobře již dost únavné historie a změřme se na to proč je
Kostnice tak nádherná. Jak jinak toto místo popsat než fotkami.

Toto místo je památkou zesnulým a úkazem lidské tvořivosti.

Původní nahromaděné pyramidy od poloslepého sedlcekého mnicha.

U této lebky muže muže bylo napsáno, že na lebce jsou patrné stopy
hojení již několik měsíců. Což znamená, že tento muž tuto obrovskou ránu do
hlavy přežil a zemřel až na úplně jiné zranění. To je opravdu pozoruhodné. 

 

Když v roce 1784 císař Josef II. rušil kláštery, zanikl i
sedlecký klášter a hřbitovní kostelík se dostal do držení rodu Schwarzenberků z
Orlíka. Jejich stavební mistr František Rint z České skalice provedl v roce
1870 mimořádně nápaditě výzdobu podzemní kaple pomocí kostí a lebek ze
zmíněných pyramid. Kosti, které použil k výzdobě, dezinfikoval a vybělil
chlorovým vápnem. Doplnil výzdobu Schwarzenberským erbem a do výzdoby
zakomponoval i své jméno. Proto bývá považován za původního autora tohoto
vyjímečného uspořádání lidských ostatků.

Schwarzenberský erb  

Tento skvost pro změnu visí na stropě a je až k neuvěření, že se skládá jen z lidských kostí. 
Lebka husity

Celkově jsem z Kostnice nadšená. Určitě to stojí za
malinkatý výlet a porozhlédnutí se zde. Působí na vás tíha tolika mrtvých tak
zvláštně dekorativně využitelných. Pocítíte zde opravdu zvláštní pocit, který
nejde popsat, který si člověk musí prožít sám.