Ze zelených soutěží

I v kolejní místnosti Zmijozelu se dějí sem tam zajímavé věci.

Jednou z nich bylo sepsat ódu na zakladatele koleje – Salazara Zmijozela. 

Několik odvážlivců se rozhodlo svou ódu poslat i do Hadího krále a ten Vám je v tomto čase přináší.

Óda na Salazara 

Sláva daleké minulosti,
co pro nás stále živá je,
v prach změnily se tvoje kosti,
krev tvá však námi pulsuje.

Tvůj velký odkaz stále žije,
neseme hrdě s hadem štít,
had nemusí být podlá zmije,
jíž potřeba je zahubit.

Hrdost a moudrost ať jsou věčné,
pevné jak hradby Bradavic,
ať v soudržnosti nekonečné
je čarodějů čím dál víc.

Keša z Borové

ÓDA NA SALAZARA ZMIJOZELA

Ó, Salazare vznešený,
Ty čaroději kouzelný,
Tvá moudrost, moc a síla
v potomcích Tvých dodnes dřímá.

Své vyvolené jsi na cestu slávy poslal
a důvěru v schopnosti jejich vyznal.
My dnes před Tebou stojíme,
zklamat Tě si nedovolíme!

Lucy de Lioncourt

Salazar

Salazar, to byl velký pán,
možná také velikán.
Naši kolej založil,
tolik úsilí při tom vynaložil.

Hodně lidí nám tvrdí,
že Salazar byl zlý,
ať se teda stydí –
to i ty si více zlý.

Tímto bych mu chtěl poděkovat,
že naši kolej založil –
máme se kde po útěku před mudly zabavovat,
a že jeho odkaz nám dárky opět naložil.

John Charless Bartowski

2 komentáře

Komentáře jsou uzavřeny.