Adventní kalendář Hadího krále – 12. okénko

Milí obyvatelé hradu, vítejte u dalšího okénka adventního kalendáře Hadího krále! Pokud dosud netušíte, o co se jedná, neváhejte si to přečíst v úvodním článku. Pakliže však víte, nic vás nemusí zdržovat od otevření dalšího políčka. Tušíte, jaký úkol by na vás mohl čekat? A jaká odměna se pod číslem 12 skrývá?


Adventní okénko s číslem 12
Ferdinand je stočený u krbu a něco si pro sebe sssyčí. Saiph, Noah, Barbara i zbytek Zmijozelu se mu raději vyhýbají obloukem. Je už několik dní v náladě, bohužel ne té sváteční, a cení zuby na všechny, co se přiblíží moc blízko. Den mu nezlepšují ani myšky a potkánci, které dostává ve velkém množství od účastníků kalendáře, i když je s leskem v očích poctivě počítá.

Dřevo v krbu zapraská a Ferdinand nešťastně pootevře jedno oko, když si k němu na délku koštěte přisune křeslo kapitánka. „Co chceššš?“ zeptá se jí s nevolí.

„Zeptat se tě na loňskou zimu a adventní program. Cestoval jsi, ne?“ nadšeně si vytáhne brk a pergamen a nedá Ferdovi prostor odpovědět hned; ne, že by se k tomu chystal. „Chci o tom napsat nějaký článek s cestovatelskými tipy!

„Když ti něco povím, necháššš mě v klidu ssspát?

„Nechám,“ přitaká Ontaria.

„Tak tedy dobrá. Loni jsssem navššštívil ssspoussstu adventních trhů…“ spustí bazilišek.

Letos se vzhledem k celosvětové pandemii nikam nedostane dokonce ani Ferdinand. Sice by se teoreticky mohl prázdnými ulicemi plazit beze strachu z pracovníků zoo, mudlové ovšem všechny stánky i podniky zavřeli, a tak pořádně nemůže nasávat sváteční atmosféru. Rozhodl se však alespoň v krátkých vzpomínkách čtenářům předat zážitky z minulého roku.

Úkolem dvanáctého dne je si vybrat jeden ze dvou článků, které vyšly ve spolupráci s Ontarií Emori Reyes, a okomentovat ho. Otázkou pro vás je: Jaké trhy jste navštívili vy a co na nich máte nejraději? (Odpovězte na ni právě v onom komentáři.) Může jít o trhy zahraniční (v takovém případě komentujte prosím článek se zahraničními trhy), nebo klidně trhy v české Horní Dolní (v takovém případě komentujte článek s českými trhy). Čas na to máte do 13. prosince, 23.59. Nemusíte o splnění nikomu psát, jen nezapomeňte komentář podepsat vaším jménem.