Pár vtipů od cesty

Vrah se plíží k trpaslíkovi, že ho podřízne,

když vtom trpaslík zaburácí:

-Imunita! Mám vousy.

Víte jakej je rozdíl mezi trpaslíkem a sudem piva? Žádnej! Oba sou oplechovaný a plný piva.

Co je vrchol neslušnosti? Zeptat se trpaslíka, jestli nemá břitvu.

Elf, člověk a trpaslík si objednají pivo. Když jim ho hostinský přinesl, na každém z nich přistála moucha.

Elf znechuceně odstrčil půllitr. Člověk mouchu odehnal a pivo vypil.

Trpaslík chytil mouchu za křídla, podržel ji nad sklenicí a křičí:

‚Okamžitě to všechno vyplivni zpátky, ty malá mrcho!‘

V čem chodí oblečeni divocí trpaslíci? v rouše Durinově.

Co je absolutní trpaslík?

Když si musí vzít židli, aby viděl pod skříň.

Chytí skřeti elfa a velitel skřetů si pochvaluje: ,,Konečně teplé jídlo.“

Armáda krvavých elfů táhne na území hobitů a z křoví se ozve: ,,Jeden trpaslík je silnější než dva elfové!“ Král elfů: ,,Jděte tam dva!“ Jdou do křoví dva elfové. Chvíli se křoví třese a pak se ozve: ,,Jeden trpaslík je silnější než padesát elfů!“ Král elfů: ,,Ať tam jde padesát elfů!“ Chvíli se křoví třese a pak se ozve: ,,Jeden trpaslík je silnější než sto elfů!“ Král elfů: ,,Ať tam jde sto elfů!“ Chvíli se křoví třese a pak se vypotácí skoro mrtvý elf a povídá: ,,Je to past! Jsou tam dva!“