Jak přežít mezi mudly aneb praktická příručka pro každého magiče – Lekce 2

Mezi nejběžnější způsoby přepravy nepochybně patří Letaxová síť, přemístění nebo létání ať již na koštěti, testrálovi či jiném tvorovi schopném nést určitou váhu. Občas se vyskytne nějaký ten kočár tažený abraxaskými koňmi či loď vystupující z pod hladiny jezera atd. Nic zvláštního.

Mezi mudly je tomu ovšem úplně jinak. Mudlové, jakožto tvorové posedlí a zcela odkázaní na věcičky a věci jimi složitě vykoumané, cestují poněkud odlišně. Cestování hořícími krby, ať již oranžově nebo zeleně, považují za velmi nevhodný žert. Označují to svým oblíbeným slovem – nemožné.

O přemisťování však již přeci jen něco slyšeli. Zahrnuli to pod pojem scfi-fi. Bádají nad ním roky a vyvinuli spousty komplikovaných teorií o přenosu hmoty prostorem. Zatím se jim to však nepodařilo. Možná na to potřebují ješte pár desítek let, pás stovek teorií a pár tisíců dalších mudlů, zabývajících se toutéž problematikou. Inu, kdo jiné než mudla se umí tak dokonale držet hesla: „Proč něco dělat jednoduše, když to jde i složitě.“

Jak už jsme si zmínili minule, mudlové košťata považují jen za nástroje uklízecí a velmi primitivní. O tom, že by byla schopna létat nikdy vážně neuvažovali, ač jsou jejich pohádkové příběhy plné ošklivých čarodějnic na košťatech. (Nutno podotknout, že čarodějnic ve velmi pokročilém věku a celou řadou dermatických neduhů. Jakoby osoba obdařená kouzelnickým talentem nikdy nemohla být mladá.)

A co se magických bytostí týče, nikdo je nedokáže ignorovat lépe. I když si musíme připustit, že např. právě testrály nevnímá ani většina kouzelníků.

Jak tedy mudlové cestují? Především dopravními prostředky založenými na zážehu paliva a práci stroje, který je tímto popoháněn k práci. Do této skupiny patří automobily, téměř všechny odrůdy busů, lodě, letadla,…

Jiné stroje pohání, mudly velmi oblíbené, ochočené blesky zvané ele-křina. Na tomto komplikovaném principu fungují takzvané trolejbusy, tramvaje (či šaliny), některé vlaky,…

Velmi komická situace nastává v okamžiku, kdy tzv. vypadne proud. Větší chaos pak nenajdete ani v mraveništi, do kterého vběhl rozzuřený mravenečník.

Občas můžete zahlédnout i bezmotorová udělátka jako např. klasické kočáry tažené koňmi či jinými mudly uznávanými zvířaty. Zde se však jedná spíše o nostalgickou turistickou atrakci než o běžný dopravní prostředek. Nebo můžete vidět na nebi velká křídla z látky s mudlou uprostřed, Dokáží být velice vynalézaví.

Nicméně, pokud cestujete pěšky, dovolím si ještě jedno malé upozornění. Mudlové velmi rádi řídí dopravu světelnou signalizací. Ta využívá barvy k tomu, aby informovala kdy jít a kdy čekat. Ano, tadyhle vzniká malinkatý problém. Pro zelené ne. Studenti Zmijozelu mohou vesele přebíhat mudlovské křižovatky na svou, krásně zenenou, barvu téměř bez rizika. =) Zato studentům Nebelvíru by riziko vystoupalo s geometrickou řadou vzhůru. Možná by si vyzkoušeli svou odvahu, ale za jakou cenu? Mrzimorští studenti by byli někde uprostřed, pokud by přijali místo žluté spíše oranžovou a havraspárští by se nedočkali vůbec. Tak tedy, ať je v tom jednoznačně jasno. Mudlovské sem-afory říkají: zelenou – jdi, oranžovou – pozor a červenou –stůj.