Na lovu předmětů

Je krátce před svítáním.

Tma dosahuje vrcholu své honosné temtotivosti. Na chodbách panuje Ticho. Skoro všechny studentské pokoje zejí prázdnotou. Ne, nejsou prázdniny.

Hradem se rozléhá neodvratné dunění. To dopadají zrníčka písku oddělující to, co bude, od toho, co bylo, přes to, co je. Přichází…

Přichází čas zápisu na předměty.

Otrlejší studenti nocují před učebnami, riskujíc školní tresty a body, které ještě ani neexistují. Jiní se časně ráno shlukují přede dveřmi, strategicky bojujíc o nejlepší výchozí pozice.

Jen okamžik dělí většinu populace bradavického hradu od davového šílenství. A copak že se bude dít?

Každý váhavý či nervózní studentík je nečekaně vtažen do většiny. Té se říká Dav a ta se na křídlech chaosu rozhodne běsnit…

Otevřou se dveře učebny…

…studenti se nahrnou dovnitř…

…strhnou se tlačenice, hašteřenice, rvačky, osobní souboje…

…Ošetřovna se naplní raněnými.Umačkanými profesory, oloktovanými (či okopanými a jinak ublíženými) studenty a dalšími jedinci, kteří byli v příliš špatný čas na velmi špatném místě.

A co vy? Už jste ulovili svůj oblíbený předmět?