Konec světa, bude nebo ne? Aneb co je zapsáno ve Zmijozelských kronikách!

Úkol do Miss Slytherin

Většina lidí si hlavu z konce světa příliš nedělá, ale najdou se i tací, kteří se všemožně snaží najít způsob, jak tomu zabránit. A proč vlastně má konec světa přijít? Staré kroniky nám říkají, že s použitím prvního kouzla ve vesmíru vznikla jakási malá, rozžhavená kulička o průměru jenom několika milimetrů, která se ovšem zvětšovala s dalšími a dalšími použitými kouzly. Proč tomu tak je? Teplo, které vychází z hůlek, se musí někam nashromáždit a vzhledem k tomu, že na Zemi už pro toto teplo nebylo místo, začalo vznikat něco, čemu mudlové dnes říkají Slunce. Toto Slunce nahradilo mrazy na některých kontinentech a stále nahrazuje. Ovšem ani nic tak pružného a obrovského nemůže existovat věčně. Za tisíce let se stalo jakousi bublinou, která musí jednoho dne prasknout, aby uvolnila místo další, a tak pořád dokola.

Cituji z kroniky velectěného Ónese z Potočné:

Jednoho dne stane se,

Že koule, jež na obloze plane,

Už sílu magie nesnese,

A celá vzplane.

Pak na Zemi život nebude,

Pak všechno, co známe, zahyne.

Mnoho lidí se dohodavalo, jak si lze vysvětlit tyto verše, avšak jen málo ve své bujné fantazii přišlo na něco jiného, než co z básně jasně vyplívá. Slunce by podle všeho mělo vybuchnout a jeho část, řekněme takový jazyk, by měl „olíznout“ naší Zemi a spálit vše, co mu přijde do cesty. Ovšem pravděpodobnost takového činu je takřka mizivá. Nikdo z našich astrologů nezachytil na Ohnivé kouli žádné změny, žádné podivné chování nebo snad jakési náhlé oteplování, a dokonce ani naši věštci ve svých vizích nespatřili nic, čeho bychom se měli obávat.

1 komentář

  1. Planoucí koule vzplane.. Merline, jenom to ne! Ještě aby voda začala být mokrá a už se konci nevyhneme 😀

    James

Komentáře jsou uzavřeny.