Oznámení o přesunutí Návrhářského koutku

Vážení čtenáři Hadího krále, hradní obyvatelstvo, Zmijozelští, Nebelvírští, Havraspárští, Mrzimorští, profesorský sbore, duchové, Nejvyšší, nejnižší, nováčci, redaktoři a jiné podivné bradavické existence… Dnes dochází na naší škole k situaci, která je v historii hradních periodik zcela nevídaná, totiž k přesunu projektu z jednoho časopisu do druhého. Jedná se o rubriku „Návrhářský koutek“, jež vznikla v Hadím králi v srpnu minulého roku. Tato rubrika již nebude nadále vycházet ve zmijozelském kolejním časopise, ale bude kompletně přesunuta pod křídla Denního věštce i se všemi svými starými články.

Důvodů, proč k podobně nestandardnímu přesunu celého projektu dochází, je hned několik, a Denní věštec cítí povinnost shrnout alespoň několik z nich a podat váženému čtenářstvu vysvětlení.

Spolek Skrývanka pod Magnólií byl posledním velkým projektem, který dával na naší škole prostor hradním návrhářům, snažil se je sdružovat a umožňoval jim zveřejňovat svá díla. Po pádu tohoto spolku již pro hradní návrháře na škole žádné místo nezbylo. V důsledku toho aktivita návrhářů postupně upadala a upadala, až upadla někam, kde už ji nikdo nebyl schopen zvednout. Jedinou možností realizace tak zůstala brigáda na Příčné ulici.

Je však známo, že z děl zaslaných do návrhářské brigády jen nepatrný zlomek kdy spatří světlo světa a dostane se skutečně až na pulty Příčné ulice. Naprosto drtivá většina návrhů do prodeje nikdy zařazena není, ať už za to může kvalita zmíněných návrhů, provedení, vhodnost nebo dlouhodobá nepřítomnost správce Příčné ulice.

Velké množství (my si dovolujeme odhadovat, že spíše více než méně) tak nikdo nikdy neuvidí, což je pro hradní návrháře, a zejména pak pro ty začínající, velice demotivující situace. Pokud bychom měli situaci k něčemu přirovnat, představte si vy, drazí redaktoři, kteří přispíváte do Denního věštce či jiného časopisu, že by vám za vaše napsané články bylo sice řádně zaplaceno, ale nikdy by nebyly otisknuty. Nikdo by je nečetl a ani vás nepotěšil nějakým smysluplným komentářem. Jak dlouho by vás, drazí redaktoři, bavilo posílat články do takové brigády? Každý by jistě po čase s psaním přestal. A přesně v takové situace se nyní nachází hradní návrháři.

Založení Návrhářského koutku v Hadím králi byl první pokus o to tuto situaci změnit a poskytnout tak hradním švadlenkám a švadlenům alespoň nějaký prostor.

V Hadím králi byla tato rubrika založena v době, kdy Denní věštec nefungoval na 150 %, jak je běžným zvykem, a nedala se od něj očekávat stabilita potřebná k dlouhodobému fungování podobně náročného projektu, a proto se některý z kolejních časopisů jevil jako volba zcela ideální.

Ať už chceme, nebo nechceme, (a my chceme), je návrhářina záležitost celohradní. A tak by to mělo zůstat. Je přeci v zájmu všech milovníků módy i lidí, kteří se chtějí dobře oblékat… nebo lidí, kteří se chtějí oblékat… Zkrátka je v zájmu všech, aby se kreslení, navrhování a šití věnovalo co největší množství lidí (ideálně na co nejvyšší úrovni), a to zcela nehledě na kolejní příslušnost.

Talent se objevuje všude a nezajímá se o barvu, kterou člověk nosí na kabátě, a z tohoto důvodu by návrhářská rubrika (a zároveň jediný návrhářský prostor na hradě) neměla být ponechána v rukou pouze jedné, jediné koleje, ale právě naopak by měla být přesunuta na neutrální půdu.

Jako dlouhodobý projekt by byl Návrhářský koutek v Hadím králi jistě neudržitelný. Mladé barevné šičky a šiči, kteří nepocházejí ze Zmijozelu, by se v budoucnu jistě cítili být odrazováni přispíváním do jiného kolejního časopisu než je jejich vlastní, a už nyní někteří nezelení návrháři byli po zveřejnění svých článků vystaveni nepříjemným poznámkám a pohledům ze strany své koleje.

Denní věštec je všech a zároveň ničí, a proto do něj může přispívat kdokoliv bez obavy, že by z toho mohl mít jakékoliv nepříjemnosti. Jediné nepříjemnosti, kteří hrozí v Denním věštci, jsou provázeny násilným chováním korektorek, pokud jim pošlete článek s názvem „Hystorie Bradavyc“, nebo nějakou tou lehčí zlomeninou, pokud vám šéfredaktorka chce připomenout, že „ten článek jste měli odevzdat již minulý týden“. Rozhodně nic vážného nebo něco, čeho by se měl někdo bát!

Jednání o přesunu projektu se zúčastnil zakladatel návrhářské rubriky pan Zpytlehněv Zďáblíkov, šéfredaktorka Hadího krále slečna Sooyeon Choia šéfredaktorka Denního věštce madam Narcisse Cinerea. Přítomno bylo i lišče Denního věštce, ale to po celou dobu okusovalo nohu stolu a těžko říci, jaký na celou problematiku mělo názor.

Všechny zúčastněné strany jsou se situací plně obeznámeny a srozuměny (kromě liščete). S přesunem rubriky pak souhlasily (taky kromě liščete), a to zcela dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku, ať už psychického nebo fyzického.

S přesunem článků souhlasili také všichni návrháři, kterých se věc týká. A to rovněž zcela dobrovolně bez jakéhokoliv násilí. Jmenovitě se jedná o NaSaŠí Jackson, Sooyeon Choi, Wenai Lafayette, Isabell Tenebris a Zpytlehněva Zďáblíkova.

Články malého McBravea (jehož křestní jméno si autor oznámení odmítl zapamatovat), který již na naší škole nestuduje, a tak nemohl být dotázán, přesunuty nebudou a zůstávají i nadále v Hadím králi.

Hadímu králi, který se velkoryse vzdal velmi úspěšné rubriky, byl jako kompenzace nabídnut projekt jiný, jehož realizaci můžete na stránkách zmijozelského časopisu čekat v brzké době.

Tímto děkujeme všem zúčastněným. Zvláštní dík si pak zaslouží zmijozelská šéfredaktorka i celý Hadí král.

Hradním návrhářům pak přejeme mnoho úspěchů a mnoho bezesných nocí, až nám budou šít nové, skvělé kolekce! A vy, čtenáři, už se můžete kochat znovuvydanými články v Návrhářském koutku na stránkách našich novin. Zachovány byly i s původními komentáři.

pro Hadího krále

redakce

1 komentář

  1. Inees Rut Gowstring
    30. 8. 2019 (12:05)

    Skvělý krok pro všechny návrháře. I když se žádný hradní plátek HK nevyrovná, věřím, že se DV pokusí být návrhářskému koutku plnohodnotným domovem 😀

Komentáře jsou uzavřeny.