Celohradní turnaj v Maššškvorkách

Maššškvorky jsou mojí oblíbenou hrou. Jsem zelený sssyčák, tak jsem vždy cenil onu vychytralossst, která je k výhře zapotřebí. Vlassstnost, kterou můj Zmijozel přímo oplývá, jde ale o prázdninách do pozadí, proto jsem se to letosss rozhodl změnit. Vyhlašššuji celohradní maššškvorkový turnaj, nechť se všichni vychytralosssti přiučí při tvoření pětičlenných řad v herně Prasssinkové.

Pravidla

 1. Zúčassstnit se může každý obyvatel hradu.
 2. Ssstartovné je určeno na 2 srpce odessslané na konto Zmijozelu s poznámkou „Maššškvorky“, a to nejpozději 1. 7. 2020 ve 23.59.
 3. Lososovým ssstudentům se částka odpouššští pod podmínkou, že jednu hru s libovolným partnerem ještě před přihlášššením odehráli. Nechť se do turnaje hlásssí ssovou do ssovince Noah Limbani. (Pokud nessseženete partnera na hru, Noah je vám po ssově k dispozici.)
 4. Čas utkání si sssoupeři mezi sebou určují sami, musí ale hry odehrát v daném časssovém limitu. Je zcela na vásss, v kterém pořadí budete zápasssy odehrávat.
 5. Každý zápasss se hraje na poli 15×15 „normální“ metodou (tedy ne swap).
 6. Pokud se sssoupeři nedomluví jinak, první hru založí hráč uvedený jako první v rozpissse. Následně se ssstřídají.
 7. Každé utkání se hraje na tři vítězné hry. (Tedy konečný výsssledek je buď 3:0, 3:1 nebo 3:2.)
 8. Výsssledné skóre zasílá vítěz do ssovince Noah Limbani.
 9. V případě nejasností a dotazů posílejte ssovu na ssstejné místo.
 10. Vítěz obdrží 85 sssrpců (5 galeonů), druhé místo 45 sssrpců (2 galeony a 11 srpců), třetí místo získá 25 sssrpců (1 galeon a 8 srpců), čtvrté místo 15 sssrpců a místo páté dostane sssrpců 10. Každý sssoutěžící pak obdrží pamětní diplom a věčnou ssslávu v Hadím králi.

Formát turnaje

 1. Turnaj je rozdělen na dvě části, ssskupinovou a vyřazovací.
 2. Všššechny potřebné tabulky budou od začátku turnaje k dissspozici k náhlednutí v pravém menu Hadího krále.
 3. Ve ssskupinové části jsou hráči rozděleni do ssskupin po pěti hráčích a hraje každý s každým. Do ssskupin jsou hráči rozděleni podle času přihlášššení do turnaje.
 4. Z každé ssskupiny postoupí dva nejlepššší hráči do vyřazovací části. Rozhoduje počet výher, případně vzájemný zápasss a celkové ssskóre.
 5. Ssskupinová část začíná 2. 7. 2020 a končí 19. 7. 2020 ve 23.59. Všechny výsssledky musí být do té doby odessslané. Pokud se všššechny hry stihnou odehrát dříve, toto datum je možno posssunout. Vyřazovací část začíná násssledující den (tj. bez posssunutí 20. 7. 2020).
 6. Ve vyřazovací části vzniká had pavouk sssystémem 1.A × 2.B, 1.C × 2.D…
 7. Vítěz utkání (ssstejně jako ve skupinové části hrané na 3 vítězné hry) possstupuje dále, poražený vypadává. 
 8. Hry o nestupínková místa (3.–5.) se hrají stejně jako předešššlé na 3 vítězné hry.
 9. Vzhledem k počtu přihlášššených se vyřazovací čássst upravila – nyní se dělí na dvě čásssti, kde v první jsou hráči rozděleni do dvojic sssystémem 1.A × 2.B, 1.C × 2.D…, hrají na tři vítězné hry, vítěz possstupuje.
 10. V druhé části všech 6 possstupujících mezi sebou odehraje hry (znovu na 3 vítězné) ssstylem každý s každým, výsssledný počet výher, případně vzájemný zápasss a celkové ssskóre rozhodují o konečném pořadí.Už se těššším, až se budete zdokonalovat v této krássně zelené vychytralosssti, a nepřihlášššené s radosstí uvidím u své večeře. 

Pro Hadího krále

Ferdinand

1 komentář

Komentáře jsou uzavřeny.