Adventní kalendář Hadího krále – 15. okénko

Milí obyvatelé hradu, vítejte u dalšího okénka adventního kalendáře Hadího krále! Pokud dosud netušíte, o co se jedná, neváhejte si to přečíst v úvodním článku. Pakliže však víte, nic vás nemusí zdržovat od otevření dalšího políčka. Tušíte, jaký úkol by na vás mohl čekat? A jaká odměna se pod číslem 15 skrývá?


Adventní okénko s číslem 15
Vejdeš do Velké síně, kde do tebe okamžitě uhodí vánoční nálada. Studenti si ze všech koutů místnosti prozpěvují nejrůznější kouzelnické koledy. Noah sedí spolu s dalšími zelenými studenty v menším hloučku, ze kterého se ozývají tóniny ‚kouzelné noci‘, ponuré písně, ale naplněné silnými emocemi. Již navyklý na zvláštní místa, kde Noah nalézáš, si ke skupince přisedneš a tichým hlasem přispěješ k melodii. Píseň pak plynule přejde v ‚rolničky, hůlčičky‘, za kterou následují ještě další tři písně. 

Po dozpívání poslední písně se na sebe všichni zúčastnění pousmějí a v jednom velkém, skupinovém objetí se rozloučí. Nakonec zůstaneš jen ty a Noah, která se k tobě obrátí s jednoduchou otázkou. „Patnácté okénko?“ usměje se na tebe a sedne si zpátky za stůl.

Vánoční čas je plný písní, kterými si jak kouzelníci, tak mudlové zlepšují náladu, nebo vzpomínají na časy minulé. Mudlovské koledy všichni znají, jaké ale mají kouzelníci? A to právě bude vaším úkolem – napište alespoň čtyři verše libovolné kouzelnické koledy! Jestli půjde o parodii na již existující koledu, nebo vytvoříte čistě novou, je jen na vás! Svůj výtvor pak zašlete do sovince Noah Limbani, a to nejpozději do 16. prosince, do 23.59 hodin.