Hadokrálové žabení – 2. úkol

Zadání druhého kola Hadokrálového žabení je zde.

Pokud už jste získali svou akreditaci pro psaní do HK, neváhejte a pusťte se do tvoření! Pokud akreditovanými novináři nejste, řiďte se pokyny uvedenými v článku výše.

Druhým úkolem v je napsat Reportáž na volné téma.Článek následně i s případnou ilustrací zašlete do sovince zastupující šéfredaktorky Hadího krále: Barbaře A. Lecter.

Článek bude při dodržení tématu proplacen až čtyřmi srpci, při doplnění tématické ilustrace se dá získat dalších 6 srpců navrch. Celková odměna tedy může činit až 10 srpců.Na redaktorské počiny na toto téma se v hůvinci těšíme do soboty 16.8. a následující neděli bude vyhlášena nová výzva Hadokrálového žabení!

Pokud jste v době druhého zadání na Letním výjezdním semináři, máte možnost články zasílat až do středy 20.8.