Závěrečná slavnost zima 2023

Závěrečná slavnost se letos konala v neděli 22. 1. 2023 v 18:00. I přes lehké problémy s pleškotvornou nemocí a vlasovým stylingem začátek nebyl opožděn a slavnost začala v 18:06 – v síni se objevily kolejní zástavy, po stolech se proháněla mlhavá kolejní zvířata a rozezněla se nádherná a velkolepá hymna. O pár minut později pan ředitel Nimrandir Elénére spustil svůj velmi krátký a stručný proslov…


Následně se na výzvu pana ředitele slova ujal inspektor výuky Filius Orionis. Jako obvykle započal svůj proslov poděkováním vedení kolejí, které studenty tak urputně a pozitivně podporovalo v získávání bodů. Pokračoval krátkou statistikou. Uvedl, že letos bylo ředitelem podepsáno 128 vysvědčení, což je nejvíce za posledních sedm let! Na postech největších bodohrotičů se samozřejmě míhala hlavně zelená a červená barva. Dvaceti pěti vynikajícně dokončenými předměty se mohla pochlubit červená Ema Talia, neměla ale na naši zelenou Saiph Lacaille s dvaceti šesti véčky. Oběma dámám patří velká gratulace a obdiv za pevnou vůli a odhodlání!
Pan inspektor dále zmínil i účast na seminářích, kdy vyzdvihl počet splněných seminářů na známku Vynikající, Dobrou nebo Přijatelnou – těch bylo dohromady 1484. Zároveň zmínil, že nejpilnější kolejí v plnění seminářů byl Zmijozel. Poté se inspektor Orionis přesunul k novinkám v profesorském sboru. V první řadě mezi řádnými profesory přivítal Grace Annabeth Reatcher. Při urputné gratulaci inspektorovi spadl klobouk a odhalil tak, že se rychle šířící plešatá nemoc nevyhnula ani jemu.

Po rychlém zakrytí pleši kloboukem se pan Orionis věnoval novinkám v profesorském sboru. Mezi zasloužilé profesory by se letos dalo zařadit mnoho vyučujících, bylo ale potřeba vybrat jen některé. Těmi se stala madam Any Dawson, madam Hekatea Centaurix, madam Marylin Cuthbert a madam Theresa Veilin Brendi.
Poslední část proslovu se týkala udělení Picatrixova řádu čarodějů. Pan Orionis udělil tento řád profesorovi, který se letos rozhodl odejít a skončit tak éru úžasné výuky Čarostavitelství. Tímto profesorem je Nicholas McElen.

Dále se ke slovu dostal inspektor soutěží Tadäus Trottertickler. Začal opět statistikou – letos bylo vypsáno 274 soutěží a profesorům přišlo neuvěřitelných 8345 vypracování. Řád kouzelného pera se letos rozhodl neudělit.
Madam Anseiola Jasmis Ravenclaw a hovořila o letošních absolvenech zkoušek. Dohromady tento rok zkoušku OVCE složilo pět kouzelníků: George McGloid (nově zaměstnanec Hradu, pozn. red.), Helen Miltonová, Lucia Everdeen, Skylar Blair Anderson a Una Vinona Flare. Kouzelníci, kteří letos složili zkoušky KOZA, byli Anseiola Jasmis Rawenclav, Hekatea Centaurix a Christina Elizabeth Stark. Při zmínce o složení zkoušek KOZA madam Anseioly se rozvinula poměrně ponurá konverzace o plánování pohřbu. Chci se jen zeptat, o něčem nevíme?

Následně slovo dostali jednotliví kolejní ředitelé dle abecedního pořadí počínaje panem Zendaerem Amattisem. Z jeho proslovu jsme se dozvěděli o plánovaném odchodu z postu kolejního ředitele, o těžkých chvílích během roku, které souvisely se změnou pokladníka, a zároveň upozornil na brzkou změnu kapitána famfrpálového družstva. Cenu Roweny z Havraspáru letos získala Penelopa Parren.
Sálem se neustále linul neutišitelný potlesk. Radost a nadšení z konce roku, získaných bodů a vyznamenání by se daly krájet. Všichni studenti, zaměstnanci i duchové byli naprosto utržení ze řetězu a plní energie. Někteří ale ne, a proto se to ani letos neobešlo bez jednoho jezerního kopance – není radno usínat na závěrečné slavnosti!

Poté hovořila madam Oresta McCollin Vianuvea. Letošní cenu Helgy z Mrzimoru pomalu se slzami dojetí v očích předala Amandě Wright za její zásluhy nejen v koleji, ale i v práci na Žlutém Trimelu, který Amanda znovu velmi úspěšně staví do latě.

Dále hovořila madam Esperanza Milagrosa o úžasné a horlivé práci své koleje, která jako každý rok urputně bojovala až do poslední chvíle o jednotky bodů za výhru. Svůj proslov však shrnula do pár vět výrokem, že kolejní ocenění si Nebelvírští budou užívat vnitrokolejně na vlastním večírku. Řád Godrika Nebelvíra udělila úžasné studentce Uně Vinoně Flare.

No a jako poslední přišla na řadu naše úžasná zelená kolejní ředitelka Zmijozelu, Veronica Narcissa Williamsová, se svým úžasně dojemným a dlouhým, srdceryvným proslovem. Vzhledem k jeho délce a obsahu si dovolujeme jej přiložit celý, abychom nebyli jediní, komu už podruhé vytryskly slzy do očí. Cenu Salazara Zmijozela v letošním roce získala Maya Prinz, a to rozhodně zaslouženě!

(zvětšíte klepnutím na pergamen)

Ještě před vyhlášením školního poháru, snaživce roku a famfrpálového poháru předal pan ředitel slovo i šéfredaktorce Denního věštce Therese Veilin Brendi. Merlinužel se nemohla dostavit osobně, proto se pan ředitel uchýlil ke kouzelnému řešení v podobě projekce z kouzelné koule. Madam Brendi se však stejně rozhodla Řád ostrého brka neudělit. Je nutno zmínit, že se neustále podivně rozhlížela po síni a těsně před svým zmizením se urputně rozběhla k mrzimorskému stolu. Zase něco, o čem nevíme? Hm?

Poté se dostala ke slovu studentská rada v čele s Emou Talia. Zazněla četná slova díků na účet profesorského sboru. Řád Vox Scholaris byl letos udělen Mintace Orionis a Spiritus Maximus se studentská rada letos rozhodla neudělit.
Ve finále se konečně slova ujal pan ředitel a vyhlásil Snaživce roku. Toto ocenění naprosto bezkonkurenčně získala naše úžasná Saiph Lacaille s neuvěřitelnými 9066 body. Rozdíl mezi prvním a druhým místem byl více než 1500 bodů.
Zelená barva ale dál vévodila síni, a to vyhlášením prvního místa ve famfrpálovém turnaji, kde pohár připadl Zmijozelu. Na druhém místě se pak umístil Havraspár a třetí místo obsadil Nebelvír.
A to, co nás nejvíce zajímá – školní pohár. Letošní souboj mezi Zmijozelem a Nebelvírem byl neskutečně těsný. Nakonec byl rozdíl pouze 320 kamenů a s celkovým počtem 69 564 bodů vyhrál Zmijozel. Nebelvír se umístil na druhém místě s 69 244 body, na třetím místě Havraspár s 17 991 body a poslední se umístil Mrzimor s 14 751 body. Všechny koleje letos bojovaly čestně a všechny koleje si tak zaslouží gratulaci. Doufáme, že v příštím roce budou všechny čtyři koleje soupeřit tak horlivě, jako letos Nebelvír se Zmijozelem.
Každopádně tento rok připadá pohár Zmijozelu!

Tímto všem výhercům velmi gratulujeme k oceněním, ale pochvala patří i všem neoceněným studentům a zaměstnancům, kteří letos odvedli naprosto neuvěřitelnou a pečlivou práci s neutuchající motivací k těm nejlepším výkonům!

 

Pro Hadího krále
Mariela Rosalie Amorfereová

2 komentáře

  1. I když jsem na slavnosti ještě být nemohla, po přečtení článku jako bych tam byla!

Komentáře jsou uzavřeny.